پروتئین ها

وسپار سایت تخصصی در مورد خواص خوراکی ها

بهترین منابع پروتئین گیاهی برای گیاه خوارها

۱۹ بازديد
از اصلی ترین نگرانی ها درباره رژیم غذایی وگان ها و گیاه خوارها این است که دچار کمبود پروتئین مفید شوند. بسیاری از متخصصان معتقدند که رژیم غذایی برنامه ریزی شده می تواند تمام نیازهای تغذیه ای یک فرد وگان یا گیاه خوار را برآورده کند. برخی از غذاهای گیاهی نسبت به دیگر گیاهان پروتئین بیشتری دارند. در ادامه می خویاهم منابع غذایی گیاهی را به شما معرفی کنیم که پروتئین بالایی دارند.